Hva synes du? / Om byplanlarbeidet

Hvordan vil DU at Elverum skal utvikle seg?

Forsiden til planprogrammet
Hvordan skal Elverum utvikle seg?

Det kan du påvirke nå! Arbeidet med å lage ny byplan er i gang og vi vil ha dine innspill og meninger!

25. februar vedtok kommunestyret oppstart av planarbeidet med ny byplan og offentlig ettersyn av planprogrammet. Et planprogram er en plan for planen – altså en plan for hvordan man skal jobbe med byplanen.

Her kan du lese hele forslaget til planprogram for byplanen 

Gi dine innspill nå
Det er sentrumsområdene inkludert Søbakken, Løvbergsmoen, Frydenlund, Hanstad og Vestad, som inngår i planen.

Det er tidlig i planarbeidet, men dine innspill ønskes allerede nå. Har du innspill og meninger om:

  • Hvor skal boligbyggingen skje i åra framover? Hvor er de attraktive boligtomtene og hva skal slags type boliger bør bygges?
  • Hva er det viktig at vi tar vare på i byen vår? Hvor er Elverums «perler», som gjør byen vår til noe spesielt? Er det byggverk eller plasser du mener det er viktig å ta vare på for framtida? Og hvor kan det med fordel bygges noe nytt?
  • Vi vil ha fokus på gående og syklende. Mangler det noen steder gang- og sykkelveger eller fortau? Og er det viktige stier vi må ta vare på, slik at de ikke blir borte? Hvor er det viktig at det er utfartsparkering for de som vil gå på tur til fots og på ski i skogen vår?

Grunneiere på banen
Det vil bli flere muligheter for å komme med synspunkter og innspill til planarbeidet i løpet av planprosessen, men er du grunneier og har innspill til nye utbyggingsområder, er det viktig at du kommer med innspill innen fristen 15. april 2015.

Det er krav til hva du må skrive for at innspillet skal kunne vurderes. Les om kravene her.

Flere temamøter
Det vil bli flere temamøter undervegs i arbeidet, f.eks. om vegsystem, boligutbygging og gjenreisningsbebeyggelsen.

Hovedutfordringer og mål med planarbeidet
I planprogrammet har vi skissert syv planutfordringer som det skal fokuseres på:

  • Framtidig boligbehov:  Må ta for seg boligbehovet og se på en hensiktsmessig utbygging i forhold til målet om en prosent årlig befolkningsvekst.
  • Transport: Bestemme helhetlig transportstrategi som del av byplanen, også for syklende, gående og kollektivtrafikken.
  • Skysstasjonen: Utbyggingen av Terningen Arena og Skysstasjonen medfører et behov for utvikling av sentrale områder på Vestad.
  • Folkehelse: Folkehelseperspektivet skal være en del av grunnlaget for valg av strategier og løsninger.
  • Treby: Ny byplan skal bygge opp under målsettingen om at moderne bruk av tre skal stimuleres i utviklingen av sentrum.
  • Gjenreisningsarkitekturen: Byplanen vil samordnes med kulturminneplanen og dette vil også inngå i byanalysen.
  • Glomma: Kontakten mellom sentrumsområdene og Glomma er sentralt i arbeidet.

Utfordringene (som kort skisseres over) skal løses gjennom målene i byplanen. Befolkningsveksten skal løses gjennom bærekraftig utvikling, folkehelse skal legges til grunn, og det skal velges gode løsninger for kollektivtrafikken, gående og syklende. Det skal legges til rette for en helhetlig strategi for boligutvikling og sentrumskjernen skal styrkes. Det skal stimuleres til moderne bruk av tre, og økt kunnskap og bevissthet om gjenreisningsarkitekturen skal gis. Glomma og elvebredden skal aktiviseres og områdene rundt skysstasjonen skal utvikles.

Frist for innspill
Saksutredning, forslag til planprogram og mer detaljert informasjon om krav til innspill for ny arealbruk er lagt nedenfor. Dokumentene kan også sees på biblioteket og servicekontoret.

 

Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til arbeidet kan du ta kontakt med Solveig Høye(solveig.hoye@elverum.kommune.no, tlf. 62433126) eller Erik Johan Hildrum (erik.johan.hildrum@elverum.kommune.no tlf: 62433127).

Merknader til planprogram og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 15. april til:

postmottak@elverum.kommune.no

Elverum kommune, PB 403, 2418 Elverum

Åpent byplankontor
Tirsdag den 24. mars vil det bli «åpent byplankontor» i kommunestyresalen fra kl 14.00 – 18.00. Alle er velkommen innom for en prat for å få innsikt i planprosessen, komme med innspill og spørsmål til arbeidet som vi nå er i gang med.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s