Leiret og Vestad / Om byplanlarbeidet / Sykkelbyen / Transport

Transportutredningen er i gang – spennende prosesser i vente

Valg av konsulenter –

Framtidsrettede transportløsninger for Elverum by er sentralt i byplanarbeidet. Vi har nå knyttet til oss konsulenter for å utarbeide et godt grunnlag for brede politiske debatter, der vi ser transport i sammenheng med byutviklingen. Vi ønsker å legge opp til at det etter en åpen og bred medvirkningsprosess kan fattes gode politiske beslutninger. Framtidsrettede transportløsninger vil være politiske strategivalg avhengig av hvordan vi ønsker trafikkbildet i byen i åra framover. Konsulentene som jobber med en fagutredning er Vista Utredning AS i samarbeid med Arkitektkompaniet AS og Bjørbekk og Lindheim AS.

Oppstartsmøte konsulenter

Utvikling av ny bydel på Vestad

Sentralt i byplanen er utviklingen av Vestad til en ny bydel med gater og boligkvartaler. Området ved skysstasjonen og utvikling av arealene ved Jernbanegata vil inngå i planen. Konsulentene vil jobbe med å videreutvikle tidligere skisser for området. Kommunen har jobbet i en 10-årsperiode med utviklingen her, men tiden er nå inne for å komme videre med ideskisser til mer konkrete utviklingsplaner. Gode prosesser med grunneiere og andre involverte aktører er nødvendig i tida framover. Vi ser fram til en spennende planprosess. Thor Klippen i Arkitektkompaniet og Rune Vik i Bjørbekk og Lindheim vil være sentrale i dette arbeidet. De har erfaring fra ulike utviklingsprosjekter og vil med bakgrunn i materiale og ideskisser som allerede er utarbeidet komme med planer for hvordan kommunen kan lykkes med å komme videre i arbeidet med å forme en ny bydel på Vestad.

vestad

 

Transportutredning

Finn Aslaksen og Paal Sørensen i Vista Utredning har erfaring fra lignende transportoppgaver og strategiarbeid for kommuner. Sørensen har arbeidet spesielt med sykkelstrategier, noe som også blir sentralt i utredningsarbeidet for Elverum. For flere år siden utarbeidet Vista Utredning også en trafikkanalyse for Elverum. Denne var et grunnlagsdokument for kommunedelplanen. Kjennskap til Elverum fra før ser vi på som en styrke for konsulentene våre når de skal jobbe med de store transportutfordringene i byen vår nå.

Samarbeid med Statens vegvesen

Når en framtidsrettet transportstrategi skal utarbeides må dette gjøres i nært samarbeid med vegvesenet sitt arbeid med kommunedelplanen for riksvegtraseene gjennom bykjernen. Asplan Viak er engasjert til dette arbeidet og jobber med å skissere mulige løsninger og konsekvensutredninger. Prosessene vil bli samordnet, slik at informasjon fra begge prosessene vil bli presentert i de samme møtene framover. For Elverums politikere og engasjerte innbyggere vil det blir rikelig anledning til å delta i debatten om framtidig transportsystem og vegalternativer i tida framover. En åpen og bred debatt er nødvendig for at det skal kunne fattes gode politiske beslutninger som står seg over tid.

 

En tanke om “Transportutredningen er i gang – spennende prosesser i vente

  1. Tilbaketråkk: Stort engasjement på åpent møte | Byen vår Elverum

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s