Transport

Mulige ringvegstraseer

I desember 2012 bestilte kommunestyret i Elverum en egen ringvegutredning. Den nærmer seg nå innspurten og her kan du se mulige traseer.Kommunen har engasjert Vista utredning til å vurdere et helhetlig ringvegsystem for Elverum, der denne inngår i en helhetlig areal- og transportstrategi. Denne utredningen skal være grunnlag for både kommunens egen byplan samtidig som den gir et bredere beslutningsgrunnlag når Statens vegvesen sin kommunedelplan for overordnet vegnett legges fram til kommunestyret i juni.

Utredningen er en grunnlagsrapport for å se på muligheter og konsekvenser ved en mulig ringveg og transportstrategier for Elverum. Den er ikke en kommunedelplan som følger kravene til plan og bygningsloven. Dette må følges opp med planprosesser i ettertid.

Konsekvenser av ringveg

En ringveg må i følge konsulentfirmaet ha høy fart og få kryss, slik at den i stor grad legger til rette for å betjene gjennomkjøringstrafikken. Nytteverdien av løsningene er vurdert, herunder trafikkantnytte (kjøretid, kø og avvikling), ulykker, miljø (støy, luft og barrierer) og arealbruk (forbruk av arealer og verdi av forbrukte arealer). Ringvegalternativene er lagt til rette for å ta unna mest mulig lokal trafikk til sentrum, og samtidig så tett på sentrum som mulig. Trafikkanalysen utarbeidet av Asplan Viak viser at 85 prosent av trafikken i Elverum skal til sentrum, og 15 prosent er gjennomgangstrafikk.

Følgende alternativer ble presentert:

  • Ringveg nord – bru ved Strandfossen, og veg  i Stavåsen nord for  Søbakken til Løvbergsmoen.
  • Samleveg fra  Ydalir og til Kirkevegen (ved sykehuset).
  • Ringveg øst i Svartholtet med bru ved Helset, og ringveg i Svartholtet

Det er flere fellestrekk ved ringvegalternativene i nord og øst, blant annet at de berører tur- og friluftsområder. Tegningene viser at turstier og skiløyper enkelte steder må bygges om til over- eller underganger.
Ringvegen i nord vil være marginalt raskere enn å kjøre enn dagens veg gjennom sentrum. Noen av de som bor nord i sentrum vil nok kunne bruke vegen, men det er i hovedsak snakk om Trysiltrafikken på en slik omkjøringsveg. Finn Aslaksen fra Vista Utredning mener at det mest interessante alternativet er en samleveg fra Rema 1000 på Prestmyrbakken, ned til sykehuset.

– En samleveg har lavere fart, og flere tilknytningspunkter, og vil kunne løse flaskehalsen før sentrum. Denne løsningen forutsetter flere rundkjøringer, noe på sin side øker trafikksikkerheten. Dette er for at flere bilister i boligfeltene kan koble seg på.

Du kan se filmer av de ulike traseene her:

Filmene er en visualisering av mulige ringvegalternativer, utarbeidet av Norconsult AS. De vil inngå i rapporten som utarbeides. Filmene viser en mulig plassering av nye vegtraseer, men nøyaktig beliggenhet av disse må gjøres i senere planprosesser, der berørte parter blir informert og får mulighet til å uttale seg. Behovet for kryssløsninger og over- og underganger for skiløyper og stier må også vurderes dersom det skal bygges veger som vist.

Konsentrert trafikk  

Av de 21.000 innbyggerne våre, bor 15.000 av disse innen en radius på tre kilometer. Elverum har en topografi som egner seg for sykling, da det er relativt flatt. Som Aslaksen flere ganger har poengtert; det beste er å redusere totaltrafikken.

Rapport med vurdering av konsekvensene er under utarbeiding, og det vil bli lagt fram mer fra denne på neste seminardag den 30. mars. Endelig rapport vil foreligge rett over påske og den vil deretter behandles av kommunestyret 22. juni.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s