Hva synes du? / Leiret og Vestad / Sykkelbyen / Transport

Innspill fra byseminar 30. mars

På byseminaret 30. mars ble deltagerne fordelt i grupper og bedt om å reflektere over følgende spørsmål:

«Hva er gruppas budskap til arbeidet med ferdigstillelsen av kommunedelplan-forslaget til vegvesenet, transportanalysen og det videre arbeidet med byplanen?»

Svarene vi fikk kan du se her.

Er du nysgjerrig på hva som foregikk på byseminaret kan du lese mer om innholdet fra dagen HER.

Bred enighet om satsing på sykkel og å utvikle byen mot Glomma
Det kom mange gode og viktige budskap til oss og vegvesenet denne dagen. Særlig var det to tema som gikk igjen hos så og si alle grupper: Å prioritere utvikling langs Glomma, og å satse mer på gang- og sykkelveger. Dette er to ting vi også er veldig opptatte av, og jobber mye med 🙂
Et klart flertall av gruppene skrev også alternativ 2 som ønsket løsning.

Bildevisningen nedenfor viser alle innleverte gruppeark.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

På de tre siste bildene (med kart) er det ikke oppgitt gruppenummer. Noen grupper ble små pga. manglende oppmøte. Derfor er noen grupper slått sammen, og alle gruppenummer ble derfor ikke benyttet.

Fordi noen av de gule lappene er vanskelig å se på bildevisningen, har jeg skrevet ned alle gruppenes lapper:

Gruppe 1:
– God fremdrift og prosess
– Synliggjøre konsekvensene av de ulike alternativene på en god og tydelig måte som gjør
det mulig for ALLE å forstå. Det må danne grunnlag for gode beslutninger.
– Langsiktighet er viktig
– Alternativ 2

Gruppe 2:
– Shared space langs Glomma
– Fokus på utviklingsmuligheter ved Glomma

Gruppe 3:
– RV 25 under jernbanen + alt. 2
– START NÅ!! Med tilrettelegging/motivering for mer sykling/gåing.
Det reduserer biltrafikk.

Gruppe 4:
– Bygge alt. 2 – best for byutviklingen, det oppfyller månene inkl. kobling til Glomma
– Bygge stubber av Ringveg for å binde byen sammen:
Gjennom galgeberget + p-hus i fjellet
Ydalir – Kirkevn.
– Sykkelprosjekt NÅ!
– Hyggelige gang/sykkel-veger som er opplevelser inkl. grøntstruktur

Gruppe 5:
– Tenke langsiktig nok, 60-80 år fremover
– Ferdigstill alternativene og vær åpen for justeringer
– Hold fast på og prioriter mellom elementene i byplan, reisevaner og helse.
NB! Utnytt område mot Glomma bedre.

Gruppe 6:
– (Kart som viser alt. 2, med elvekvartal langs øverste del av RV 2, Kulvert? v/Glomdalsmuseet)
– Alternativ 2, Kan RV2 legges i trase for Elvarheimsgata fra RV25-Glitregt.?
Dette gir kvartal ut mot Glomma. (som vist i kartet)

Gruppe 7:
– GÅ FOR ALT. 2 NÅ!
– Utvid byplanen
– Planlegg P-hus
– Bilfritt sentrum
– Nybrua kun for buss og myke trafikanter

Gruppe 8:
– Vedtak om alternativ 2
– Gjennomføre alt. 2
– Prioritere Leiret mellom bruene + storgata i byplanen
– Tilrettelegge for gående og syklende.

Gruppe 9:
– Utvidet parkeringsmulighet Skysstasjonen
– Shuttlebusser fra skysstasjonen til sentrum
– 4-felts mot Hamar bør ha kollektivfelt i ytterste fil (der også nyttetrafikken skal med)
– Bompenger/rushtidsavgift rettet mot fossile privatbiler
– P-plasser (f.eks) under galgebergparker kan gi et tilbud til folk i distriktet
– Alternativ 2 – uten bru (med redusert trafikk i stedet)
– Det trengs sterkere tiltak for å nå mål for klima, folkehelse og luftkvalitet
– Det er ikke nok at all vekst i trafikken tas på kollektiv, sykkel og gange.
Beboere innenfor 3 km må endre reisevaner

Gruppe 11:
– Ta tilbake torget som torg – ikke parkeringsplass
– Potensialet for gående og syklende, hva det kan redusere av trafikk – adferdsendring
– Vise mulighet for fortetting av bebyggelse med de forskjellige alternativene
– Realistisk økonomisk
– Visualisering
– Paradigmeskifte?? Prognosen for trafikkøking har i liten grad tatt hensyn til endringer i befolkningssammensetning og bosettingsmønster. (Færre i arbeidsaktiv alder, flere eldre, eldre bosetter seg mer i sentrum.)
– Tekniske løsninger vil kunne redusere ulempene ved biltrafikk
(El-bil, hybrid, gassdreven tungtransport..)
– Aktive tiltak for å redusere biltrafikk vil redusere behov for ringveg
– Alt. 2 kan være en løsning
– Målet med å åpne mot Glomma – alt. 2 – vil det bli nok kapasitet på RV2 sørover?
– Gående og syklende ser ut til å bli ivaretatt på en god måte
– Fullfør så det blir tatt avgjørelser som kan skape utvikling og fortetting av sentrum
– Realistisk økonomisk
– Vil ha BRU som er Vakker – landemerke, alt. 2.
– Legge til rette for byen ned mot Elva! Byfortetting!
– Landemerke og vakker BRU!!!
– Velg løsninger som: – gir god beredskap/trafikksikkerhet, – kombinert med naturlige gang og sykkelveger og – gode møteplasser/rom.
– Alt. 2
– Glomma
– Ringveg uaktuelt
– Alt. 2 gir de beste løsningene rent bymessig
– Viktig å gjøre en beslutning, prosessen må ikke stoppe opp!

Gruppe 12:
– Ny bru over Glomma ved Glomdalsmuseet med høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, med gang og sykkelvei.
– Dette frigjør østsiden av Glomma til byutvikling mellom RV 25 og Kirkeveien
– NEI til ringvei

Gruppe 14:
– Hestehandel: Løsning med stor oppslutning (Festet på gruppe 2 i bildevisning)

Gruppe 15:
– Ny vei: Ydalir/Kirkeveien
– Prioritet: Samfunnsikkerhet/beredskap
– Visualisering er nødvendig i alle alternativer

Gruppe 16:
– Redusere barrieren mot Glomma
– Se langsiktig – unngå å låse fremtidige muligheter

Kart 1:
– Bygging Vestad jernbaneområdet – fortetting her
– Gater i gang og sykkelvei
– OBS universell utforming
– P-hus i Elvarheimparken
– Gågate i storgata

Kart 2:
– Ny lekker bru (landemerke)
– Stramme opp storgata – vurdere gågate i deler av denne
– Solørtrafikken omkjøring med bru i Bjølsetgrenda
– Forskjønne Vestad!
– Kvartalstruktur ny bydel vestad
– Gang/sykkel/kollektivbru på nybrua
– Bygate med planovergang langs Glomma (østsiden)
– Gangbru fra Olav Schulstads veg til Grindalen skanse
– Veg bør gå under jernbanen
– Tegnet på kartet – alt. 2

Kart 3:
– Alternativ 2

 

 

En tanke om “Innspill fra byseminar 30. mars

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s