Transport

Utredningen av riksvegalternativer er klar

Vi har mottatt hovedrapporten fra Statens vegvesen, med anbefalinger for vegløsninger i Elverum! De anbefaler at alternativ 1 og 2 legges ut til høring, samtidig som de mener at alternativ 2 vil gi best måloppnåelse for Elverum på lang sikt. Les om rapporten her.

Arbeidet med kommundelplanen for nye riksvegløsninger gjennom Elverum har pågått over flere år og det har vært arrangert flere byplanseminar og åpne møter, der alternativene er presentert. Nå er hovedrapporten klar, og den inneholder en sammenstilling av de ulike konsekvensene med vegvesenet sin anbefaling.
Nederst i saken finner du link til både hovedrapporten og alle temarapportene til vegvesenet.

Nasjonal transportplan

I løpet av perioden har transportetatenes grunnlagsdokument for NTP 2018-2029 blitt overlevert regjeringen. Basert på regjeringens retningslinjer for samfunnssikkerhet og beredskap er prosjektet med i etatenes rangering, forutsatt høy bevilgningsramme. Skal prosjektet ha mulighet for å komme med i NTP i første 4-årsperiode må kommunedelplanen vedtas i år.

Anbefaler alternativene 1 og 2 til offentlig ettersyn

Statens vegvesen anbefaler at Alternativ 0+ ikke fremmes som et reelt alternativ, og dermed ikke legges ut til offentlig ettersyn. Alternativet gir lav måloppnåelse og betraktes som et referansealternativ. Statens vegvesen anbefaler at kommunedelplanens alternativ 1 og alternativ 2 legges ut til offentlig ettersyn.

Alternativ 2 best

Etter Statens vegvesens vurdering vil alternativ 2 gi et framtidig gatenett som er tilpasset Elverum som by der hovedmomentene er at:

  • Viktige koblinger til Leiret og Glomma kan etableres
  • Gående og syklende gis vesentlig bedre tilbud enn i dag på langs og tvers av de nye gatene
  • Nybrua kan reserveres til kollektivtransport og for gående og syklende

Vegvesenet anser at alternativ 2 gir den beste måloppnåelse og løsning for Elverum på lang sikt. (Saken fortsetter etter bildene.)

alt1

Illustrasjon av mulig gateutforming langs Glomma for alternativ 1.

rv2

Illustrasjon av mulig gateutforming langs Glomma for alternativ 2.

idag

Dagens situasjon sett fra samme sted, rv 2.

Behandles av kommunestyret i juni

Planmaterialet er oversendt kommunen for politisk behandling før planen legges ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen sin anbefaling vil bli lagt til grunn og vurdert i forhold til byplanarbeidet som pågår når rådmannen nå skal legge fram sin innstilling i saken, slik at den kan behandles av formannskapet 10. juni og kommunestyret 22. juni. Kommunestyret beslutter hva som skal legges ut på høring.

Dersom kommunestyret fatter vedtak om å legge kommunedelplanen ut til offentlig ettersyn vil alle interesserte få anledning til å uttale seg om vegalternativene. Deretter vil det gå noe tid til å vurdere høringsinnspillene før endelig vedtak med valg av vegalternativ kan fattes av kommunestyret i november eller desember.

Hovedrapporten og alle temarapportene finner du HER.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s