Leiret og Vestad / Transport

– Alternativ 2 er best for byutviklingen

Administrasjonen foreslår å legge to alternativer på høring i kommunedelplan for overordnet vegnett i Elverum.  Innstillingen er klar på at både alternativ 1 og 2 løser trafikkutfordringene, men alternativ 2 ansees likevel som den beste for byutviklingen og for tilrettelegging for gående og syklende. 

Saken er nå klar til å sendes til politisk behandling, og kommunedelplan for overordnet vegnett i Elverum skal behandles i formannskapet den 10. juni, og i kommunestyret den 22.juni. Da blir det avgjort hvor mange og hvilke alternativer som skal på høring.

Administrasjonen slutter seg til det som er Statens Vegvesen sin anbefaling, altså å legge ut både alternativ 1 og alternativ 2 på høring.  De mener at begge alternativene gir bedre framkommelighet og kapasitet for biltrafikken over Glomma, samt løser utfordringene omkring samfunnsikkerhet og beredskap i forhold til at Glåmbrua er flomutsatt.

Det understrekes i innstillingen at alternativ 2 legger best til rette for å oppfylle kommunens målsetting for byutvikling, der byen knyttes bedre til Glomma, gatenettet tilpasser seg til bystrukturen og åpner for etablering av kvartaler, samt at gående og syklende blir prioritert.

Administrasjonen foreslår at alternativ 0+ ikke legges ut på høring , fordi alternativet gir for dårlig framkommelighet og kapasitet på vegsystemet. I tillegg  løser det ikke utfordringene rundt samfunnssikkerhet og beredskap i forhold til at Glåmbrua er flomutsatt.

Du finner alle saksdokumentene her: Saksdokumenter Elverum kommune

Dette er de tre alternativene:

Alternativ 0+

Alternativer omfatter kun mindre tiltak på vegnettet:

 • Bygging av rundkjøring på Vestad til erstatning for kanaliserte og lysregulerte kryss
 •  Etablering av rundkjøring i lyskrysset ved Strandbygdvegen
 •  Etablering av rundkjøring i krysset mellom rv. 2 og Kirkevegen
 • Ombygging av brua over jernbanen og Vestheimgata med fortau på sørsiden

Alternativ0.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

Dette er alternativ 1

Alternativ 1 er i hovedsak ombygging av eksisterende vegnett:

 •  4-feltsveg Basthjørnet – Vestad
 •  4-felts gate Vestad – Bækbakken
 •  2-felts gate Bækbakken – Kirkevegen
 •  Bygging av rundkjøring på Vestad til erstatning for kanaliserte og lysregulerte kryss
 •  Flytting av eksisterende rundkjøring mellom rv. 2 og rv. 25 noe sørover
 •  Etablering av rundkjøring i lyskrysset ved Strandbygdvegen
 •  Etablering av rundkjøring mellom rv. 2 og Bækbakken som hovedadkomst til Leiret
 •  Etablering av rundkjøring i krysset mellom rv. 2 og Kirkevegen
 •  Etablering av tilbud til gående og syklende i tiltakets utstrekning vest for Leiret
 •  Bygging av ny bru over jernbanen, Vestheimgata og Glomma
 • Riving av den eksisterende Glåmbrua

Alt1.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

Dette er alternativ 2

Til forskjell fra alternativ 1 innebærer alternativ 2 etablering av ny bru over Glomma ved Glomdalsmuséet og en hovedgate via Vestheimgata og Museumsvegen mellom Vestad og Kirkevegen:

 • 4-feltsveg Basthjørnet – Vestad
 •  2-felts gate Vestad – Glåmbrua, (Glåmbrua beholdes som i dag)
 •  2-felts gate langs rv.2 mellom Glåmbrua og Kirkevegen
 •  2-felts gate mellom ny rundkjøring på Vestad via Museumsvegen til ny bru over
 • Glomma
 •  Bygging av rundkjøring på Vestad til erstatning for kanaliserte og lysregulerte kryss
 •  Etablering av rundkjøring i lyskrysset ved Strandbygdvegen
 •  Etablering av 3 T-kryss/kvartalstruktur inn mot Leiret
 •  Etablering av rundkjøring mellom Vestheimgata og Vindheiavegen/Museumsvegen
 •  Etablering av rundkjøring i krysset mellom rv. 2 og Kirkevegen
 •  Etablering av tilbud til gående og syklende i tiltakets utstrekning vest for Leiret
 •  Bygging av ny bru over jernbanen, Vestheimgata og Glomma ved Glomdalsmuséet

Hovedmålsettingen for kommunedelplan for overordnet vegnett er å skape et kostnadseffektivt og trafikksikkert veg- og gatesystem som bedrer avviklingen av den daglige trafikken til/fra sentrum og legger til rette for god byutvikling i Elverum;

 • Bedre tilgjengeligheten til Vestad og et framtidig kollektivknutepunkt ved jernbanestasjonen på Vestad
 • Bedre framkommeligheten for alle trafikanter
 • Bedre kapasiteten over Glomma
 • Bedre tilgjengeligheten mellom byen og Glomma
 • Legge til rette for planlagt kvartalsstruktur i Leiret, jf. Sentrumsplan

En tanke om “– Alternativ 2 er best for byutviklingen

 1. Det finnes ingen visualisering av hvordan en forslag med undergang under jernbanen for RV 25 Dette er viktig og få inn før man tar avgjørelser.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s