Bolig og næring / Leiret og Vestad / Om byplanlarbeidet / Sykkelbyen

Møte i politisk styringsgruppe for byplanen 17.november.

Formannskapet er politisk styringsgruppe for byplanen og innkalles til møte den 17. november klokken 9 -15. Møtet er åpent for alle og avholdes i rådhuset, grupperommet.

Byplanen til politisk styringsgruppe

Handelsanalysen, sykkelruter og planer for den nye bydelen ved skysstasjonen på Vestad er tema i neste møte i politisk styringsgruppe. For å kunne utarbeide en god byplan trengs det fagkunnskap innen flere delområder, og derfor er det utarbeidet fagrapporter som inngår i dette arbeidet. Formannskapets medlemmer sammen med representer fra alle partier utgjør styringsgruppa. Administrasjonens tilråding kan du lese om nedenfor.

Ny bydel Vestad

Sweco AS har utarbeidet et mulighetsstudie som skal være grunnlag for byplanen, og som viser mulighetene for en helhetlig, langsiktig utvikling av området. Sweco er opptatt av at planen må være robust, gjennomførbar og tydelig, men er også opptatt av at den skal være nyskapende. Barbara Ascher fra Sweco kommer for å presentere forslaget til utvikling av arealene ved Jernbanegata, Skysstasjonen og Grindalsvegen.

Handelsanalysen

Vista analyse har utarbeidet en handelsrapport med 10 anbefalinger for den videre handelsutviklingen i Elverum. Administrasjonen har gitt råd om i all hovedsak å følge disse, bortsett i fra parkeringskravene og begrensing av varetyper på Grindalsmoen. Det tilrås å innhente uttalelse fra fylkesmyndighetene før dette besluttes. Parkeringskravene tilrås å sees i sammenheng med parkeringskravene for hele byområdet.

Sykkelrapporten

Basert på sykkelrapporten er det utarbeidet et forslag til kart for hovedsykkelruter. Tiltakene i rapporten vil kreve en lengre prosess og dialog med involverte parter som Statens vegvesen, fylkesmyndighetene og næringsdrivende i byen, slik at det ikke kan tas stilling til disse nå.

Dagsorden: 

  • Innledning om byplanen – status v/Britt Søgaard.
  • Presentasjon av mulighetsstudiet på Vestad v/Barbara Ascher, Sweco, og dialog om mulighetsstudiet på Vestad.
  • Lunsj
  • Handelsrapporten – innledning v/Erik Johan Hildrum med dialog/diskusjon.
  • Sykkeltiltak  – innledning v/Henri Auer med dialog/diskusjon primært om hovedsykkelrutenettet.
  • Videre framdrift v/Tor Backe.

Notater fra administrasjonen er utarbeidet for sakene om handelsrapport og sykkelrapport, se dokumenter her:

Sykkelrapport Norconsult 05 10 2017
Notat sykkelrapporten
Hovedsykkelrutekart

Handelsanalyse Vista Analyse 18 10 2017
Notat, handelsanalyse For Elverum Byomrade 10 11 2017
Kommentarer Til Handelsanalysen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s