Bolig og næring / Leiret og Vestad / Om byplanlarbeidet / Transport

Nå nærmer det seg!

I juni kommer byplanen til politisk behandling, og rett før påske fikk formannskapet en gjennomgang for å komme med politiske signaler. Det kom flere innspill, som du kan lese om her. 

Et utvidet formannskapet er politisk styringsgruppe for byplanen, og 23. mars var de samlet for å få en status for byplanarbeidet. Administrasjonen ønsket også å få politiske signaler på noen temaer som eventuelt kan tas med inn i den siste fasen av arbeidet med byplanen.

Se presentasjonen fra møtet.

Sentrale temaer

Byplan-arbeidet er i sluttfasen, og skal etter hvert behandles politisk i formannskapet og kommunestyret før den skal ut på høring.

På møtet gikk plansjef Britt Søgaard og byarkitekt Solveig Høye igjennom sentrale temaer i byplanen:

 • Transport.
 • Grøntstruktur og folkehelse – presentasjon av temakart.
 • Føringer og strategier for arealbehov – vurdering av innspill.
 • Handel – utkast til bestemmelser i byplanen. Les handelsanalysen.
 • Gjenreisningsarkitekturen – informasjon og forslag til sone for bevaring. Les rapport om gjenreisningsarkitekturen.
 • Parkering, uteopphold og fortetting – utkast til bestemmelser.

styringsgruppe 23 mars

Flere innspill fra politikerne

Møtet ble brukt til å få politiske signaler på de sentrale temaene, og noen av innspillene som kom fra politikerne var:

 • Bør bru mellom Elverum videregående skole og Glomdalsmuseet på en eller annen måte illustreres i byplanen, enten i kart eller skriftlig?
 • Ikke plasser gang- og sykkelvei i umiddelbar nærhet av trafikkert vei.
 • Det bør være en prioritert liste over utbyggingsområder.
 • Må åpne for detaljhandel på Grindalsmoen.
 • Bør forklare hva de forskjellige fargene på kart over Grindalsmoen betyr.
 • Trenger flere parkeringsplasser i sentrum.
 • Bør ikke ha makskrav på antall parkeringsplasser i forbindelse med utbygging i sentrum.
 • Bør ikke ha minstekrav på tomtestørrelser på eneboliger og tomannsboliger.

Veien videre

Nå skal kommunestyret orienteres om status på byplanarbeidet. I juni skal saken behandles politisk. I juli sendes den ut til offentlig ettersyn, og hvis det ikke kommer noen innsigelser skal planen sluttbehandles i kommunestyret i slutten av november.

 • 15. juni: Politisk behandling i formannskapet.
 • 20. juni: Politisk behandling i kommunestyret.
 • 2. juli – 10. september: Offentlig ettersyn.
 • 28. november: Sluttbehandling i kommunestyret, forutsatt uten innsigelser.

Se også saken på kommunens nettside: Politikerne kom med byplan-innspill

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s