De voksne må høre på oss for det er vi som skal arve denne byen!

Barn og unges kommunestyre har laget en høringsuttalelse til Byplan 2030. De håper blant annet på flere møtesteder, grønne områder og bedre sykkelstier.

Solveig Høye, Inger Haugen, Martha L. Vogel, Thomas Triumf, Alexander Borg

Byarkitekt Solveig Høye følger spent med på hva BUK synes er viktig for at Elverum skal være et godt sted å bo. Rundt bordet sitter Inger Haugen (Elverum ungdomsskole), Martha L. Vogel (Elverum ungdomsskole), Thomas Triumf (Kirkeby oppvekstsenter) og Alexander Borg (Kirkeby oppvekstsenter).

– Da er møtet satt, og alle må falle til ro, sier ordfører for Barn og unges kommunestyre (BUK), Kasper Silkoset Syversen.

I kommunestyresalen i rådhuset sitter litt over 20 barn og følger med. De kommer fra forskjellige skoler i Elverum, og sammen utgjør de BUK. Formålet med BUK er å lære opp barn og unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. De har en egen pengepott som blant annet lag og organisasjoner kan søke om å få en del av.

De har møter og tar opp ting som angår barn og unge, og i slutten av november var det høringsuttalelse til Byplan 2030 som sto på sakslista.

Byplan

Solvig Høye og Byplan i BUK
Byarkitekt Solveig Høye forklarer BUK hva Byplan 2030 inneholder.

Byarkitekt i Elverum kommune, Solveig Høye, hadde tatt turen til møtet for å fortelle om Byplan 2030, slik at BUK kunne lage sin egen høringsuttalelse til byplanen.

– Det er viktig for politikerne å vite hva dere ønsker. Byplanen heter Byplan 2030, i år 2030 er dere voksne. Det er dere som er framtida, så de endringer som gjøres i Elverum nå vil angå dere som voksne, sier Høye.

Hun fortalte BUK om hva byplanen inneholder, og hva slags tanker man har for framtidens Elverum. I september vedtok kommunestyret i Elverum at Byplan 2030 ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen går ut den 30. november.

Etter at høringsperioden er over vil innspillene bli vurdert og planen forventes sluttbehandlet og endelig vedtatt i 2019.

Byplan i BUK
Thomas Triumf og Alexander Borg velger ut punktene de mener er viktigst for at Elverum skal være et godt sted å bo.

Møteplasser

Etter å ha hørt byarkitekten fortelle om byplanen var det BUK sin tur til å komme med sine tanker om hva de mener er viktig for at Elverum skal være et godt sted å være. Alle fikk utdelt gule lapper der de skrev ned ting de mener er viktig. Noe av det barna synes er viktig er:

  • Flere butikker og restauranter.
  • Flere møteplasser inne og ute, som for eksempel lekeplasser, aktivitetspark, basketballbane, parker og svømmehall.
  • Mer grøntområder, ved å ta være på parker, turområder og Galgebergparken og ha mer trær og blomster.
  • Flere og bedre sykkelveger.
  • Miljøvennlige alternativer i hverdagen.
  • Bedre kollektivtrafikk.
  • Ta vare på gamle ting i Leiret.
  • Gågate.

Møteplasser for alle

Deretter var det gruppearbeid der diskusjonen gikk videre til gruppene var enige om noe punkter som de skrev ned på gule lapper som ble hengt opp på ei dør. Alle forslagene ble deretter snevret inn til noen få punkter som BUK ble enige om å sende inn som høringuttalelse til Byplan 2030.

BUK mener blant annet at byen må utformes på en måte som ivaretar den fysiske og psykiske helsen til innbyggerne, og vil ha møteplasser som er tilrettelagt for alle.

– Møteplassene må være tilgjengelig for alle, så man ikke føler seg utenfor. Vi må ha sosiale møtesteder som lokker folk ut, i stedet for at man sitter hjemme. Det er viktig for folks psykiske og fysiske helse, sa et av BUK-medlemmene.

I sin høringsuttalelse mener BUK det også er viktig å ta vare på de grønne lungene som er i Leiret, de vil ha flere restauranter som skaper møteplasser, de vil ha møteplasser med fokus på sport, som basketballbane og de mener at det må legges bedre til rette for syklende og gående.

– Vi ønsker å ta vare på byen vår for den neste generasjon. Vi ønsker gjennom byplanlegging å vise at her i Elverum tar vi vare på de rundt oss og legger til rette for at dette er et sted vi ønsker å bli gamle, skriver BUK i høringsuttalelsen.

Under BUK-møtet kom de med et budskap til politikerne som bestemmer i Elverum.

– De andre tenker på hva som er viktig for voksne, og da må vi i BUK tenke på hva som er viktig for barn og unge. Det er viktig at voksne hører på oss for det er vi som skal arve denne byen.

BUKs meninger om hva som er viktig for Elverum.
BUK har mange tanker om hva som skal til for at Elverum også i fremtiden skal være et godt sted å bo.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s