Historisk vandring i sporene etter Kongens Nei

Stor suksess når Glomdalsmuseet og Elverum kommune samarbeider om lokalhistorie og formidling i Leiret. Vandringen kan fortsette på egenhånd med app’en KulturPunkt. Anno museum har lagt ut mye spennende informasjon og dokumentasjon om Kongens Nei og bombingen av Leiret, i form av bilder, tekst, video, lyd og lenker. Bedre innsikt i historien og hvordan byen og folket reiste seg igjen etter krigen er med på å bygge stolthet og identitet. Byplanlegging var viktig da som nå, og må bygge på det som er vårt særpreg.