Byplanen er på høring. Kom med dine innspill!

Hvordan legger man til rette for det gode liv i framtidens Elverum og hvordan skal vi bli en enda mer attraktiv by framover? Alle inviteres til å komme med innspill til byplanen. Her kan du lese mer om forslag til ny byplan.

Les mer «Byplanen er på høring. Kom med dine innspill!»

Bli med på workshop: Hvordan skape liv i tomme lokaler?

Vi ønsker alle en levende by med høy trivselsfaktor, aktivitet og handel. At næringslokaler av og til står tomme i perioder er noe alle byer opplever, og vi ønsker nå å sette fokus på hvordan vi kan utnytte disse tomme lokalene til å skape ny aktivitet. Bli med på workshop om temaet onsdag 5. april. Meld deg på! Les mer «Bli med på workshop: Hvordan skape liv i tomme lokaler?»

Innspill fra byseminar 30. mars

På byseminaret 30. mars ble deltagerne fordelt i grupper og bedt om å reflektere over følgende spørsmål:

«Hva er gruppas budskap til arbeidet med ferdigstillelsen av kommunedelplan-forslaget til vegvesenet, transportanalysen og det videre arbeidet med byplanen?»

Svarene vi fikk kan du se her. Les mer «Innspill fra byseminar 30. mars»