Bli med på workshop: Hvordan skape liv i tomme lokaler?

Vi ønsker alle en levende by med høy trivselsfaktor, aktivitet og handel. At næringslokaler av og til står tomme i perioder er noe alle byer opplever, og vi ønsker nå å sette fokus på hvordan vi kan utnytte disse tomme lokalene til å skape ny aktivitet. Bli med på workshop om temaet onsdag 5. april. Meld deg på! Les mer «Bli med på workshop: Hvordan skape liv i tomme lokaler?»