Arkitektur og folkehelse

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har de siste årene hatt som fanesak å øke arkitektkompetansen i norske kommuner. I den sammenheng ble jeg, Solveig, faktisk intervjuet. Den saken kan du lese mer om her: Viktige kommunearkitekter 2014.

I år omhandler fanesaken hvordan arkitektur og planlegging kan bidra til bedre folkehelse.  Les mer «Arkitektur og folkehelse»

Arkitekt i kommunen

Byarkitekt
Jeg er utrolig stolt over å være elverums første «byarkitekt». Som elverumsing er det ekstra spennende å få være med på utformingen av byen min sin fremtid. Som arkitekt er det også flott å se at Elverum kommune har lyst ut en slik arkitektstilling.
Undersøkelser viser nemlig at det er stort behov for og ønske om arkitektkompetanse i kommune-Norge. I fjor og i år har derfor norske arkitekters landsforbund, NAL, hatt som fanesak å øke arkitektfaglig kompetanse i kommunene. Hvorfor kan du lese mer om på NAL sine sider og under.

Link til fanesaken her:
http://www.arkitektur.no/nal-mener?filter=81c4cad6-0766-4d72-86ea-f6762e698767

– Mangel på arkitektfaglig kompetanse i kommunene er et problem som må løses, sier NALs president Kim Skaara.

Kommunene er svært viktige aktører i utviklingen av kvalitet, mangfold og bærekraft i våre bygde omgivelser. Gjennom hele byggeprosessen må noen kunne klargjøre hvilke valg som fremmer god arkitektur og stedsutvikling. Dette er en av hovedgrunnene til at årets fanesak i NAL er økt arkitektfaglig kompetanse i kommunene.

– Vår yrkesgruppe bør spille en sentral rolle, ikke bare som prosjekterende, men også som planleggere og bestillere. Styrking av den arkitektfaglige kompetansen vil være et viktig bidrag til å forbedre byggesaksbehandling og arkitekturpolitiske prosesser, fremholder Kim Skaara.

Fanesaken bør også få betydning for Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid med en kommunereform. Statsråd Jan Tore Sanner har nedsatt et hurtigarbeidende ekspertutvalg, som skal foreslå kriterier for oppgaveløsingen i kommunene. By- og stedsutvikling er viktig i denne sammenhengen. En del kommuner må dyktiggjøres i sine sammensatte roller som bestillere, planleggere og forvaltere av byggesaker. I små kommuner bør man ha større samhandling på tvers av dagens kommunegrenser.

– Vi vil være en pådriver for lokale og sterke arkitektfaglige miljøer med gjennomslagskraft. Dette vil gi bedre byggesaksprosesser og øke kvaliteten på våre bygde omgivelser, avslutter Kim Skaara.

Dyrvik_illustrasjon_1Dyrvik_illustrasjon_1

Framtidsvisjon av kystbyen Brekstad som er en av pilotkommunene i Framtidens Bygder. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter/Atsite/Architectopia.

Artikkel fra arkitektur.no: http://www.arkitektur.no/artikkel6332