Hvorfor stedsutvikling?
Annet / Bolig og næring / Om byplanlarbeidet

Hvorfor stedsutvikling?

Hvorfor skal vi drive stedsutvikling? God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. Gode … Les videre