Byplanen er på høring. Kom med dine innspill!

Hvordan legger man til rette for det gode liv i framtidens Elverum og hvordan skal vi bli en enda mer attraktiv by framover? Alle inviteres til å komme med innspill til byplanen. Her kan du lese mer om forslag til ny byplan.

Les mer «Byplanen er på høring. Kom med dine innspill!»

Innspill fra byseminar 30. mars

På byseminaret 30. mars ble deltagerne fordelt i grupper og bedt om å reflektere over følgende spørsmål:

«Hva er gruppas budskap til arbeidet med ferdigstillelsen av kommunedelplan-forslaget til vegvesenet, transportanalysen og det videre arbeidet med byplanen?»

Svarene vi fikk kan du se her. Les mer «Innspill fra byseminar 30. mars»

Mange gode innspill

inspillbilde2
Vi er glad for alle innspill til byplanen!

Fristen for innspill til planprogrammet og byplanen gikk ut nå i april. Det har kommet inn flere forslag til blant annet nye boligområder som vil bli vurdert i den videre prosessen. Det at flere gårdeiere i sentrum ønsker å bygge høyere er en kjent problemstilling, som det også har kommet innspill på. Denne diskusjonen må vi ta fremover. Hvor stor by skal Elverum bli? Hvor høyt skal vi bygge? Hvor og hvordan skal vi fortette? Byanalysen vi jobber med vil være med på å gi svar på noen av disse spørsmålene.

Alle innspillene vil bli vurdert
I første omgang vil vi ta stilling til innspill som går på planprogrammet og planprosessen. Planprogrammet vil fastsettes av politikerne før ferien. Innspillene som går på selve byplanen, som nye utbyggingsområder og konkrete forslag, vil vi bruke mer tid på å vurdere. Disse vil bli sett opp mot analysearbeidet vi holder på med. Det er viktig at innspillene blir sett i en helhet. For nye boligområder er det for eksempel spørsmål som: Er det ledig plass på nærmeste skole? Hvor lang er skoleveien? Er det trygg gang- og sykkelvei dit? osv. Det er mange spørsmål man må vurdere for å sørge for at nye boligområder blir gode steder å bo.

Du kan fortsatt si din mening
Selv om fristen for innspill er ute, vil det bli flere muligheter til å si sin mening om byplanen. Vi legger opp til flere åpne møter med debatt i tiden fremover. Du kan også dele dine meninger her på bloggen. Her kan du følge med på hva som skjer! Det er også mulig å ta turen innom oss med dine spørsmål!

Åpent byplankontor – 24. mars

Åpent byplankontor

24. mars fra klokken 14.00 – 18.00 blir det åpent byplankontor i kommunestyresalen i Rådhuset. Hit er alle velkommen for en prat og for å få innsikt i planprosessen. Her kan du også komme med spørsmål eller dele sine innspill og meninger om byplanarbeidet. Forlaget til planprogram for byplanen er nå ute på høring. Et planprogram er en plan for planen – altså hvordan man skal jobbe med byplanen. Du kan dele dine innspill til planprogrammet innen 15. april. Les mer om dette her.

Denne dagen blir også mulighet til å se på bildeutstillingen «Elverum på veg mot by – glimt fra gjenreisningsprosessen» som henger i rådhusfoajeen. I tillegg har elever fra Elverum folkehøgskole tatt mange flotte bilder av bygninger i sentrum og på Vestad. Disse henger også til utstilling i foajeen.

Ingen spørsmål er dumme! Lurer du på noe? Kom innom da vel!