Bli med på workshop: Hvordan skape liv i tomme lokaler?
Bolig og næring / Hva synes du? / Leiret og Vestad

Bli med på workshop: Hvordan skape liv i tomme lokaler?

Vi ønsker alle en levende by med høy trivselsfaktor, aktivitet og handel. At næringslokaler av og til står tomme i perioder er noe alle byer opplever, og vi ønsker nå å sette fokus på hvordan vi kan utnytte disse tomme lokalene til å skape ny aktivitet. Bli med på workshop om temaet onsdag 5. april. … Les videre

Hvorfor stedsutvikling?
Annet / Bolig og næring / Om byplanlarbeidet

Hvorfor stedsutvikling?

Hvorfor skal vi drive stedsutvikling? God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. Gode … Les videre