Hvordan vil DU at Elverum skal utvikle seg?

Forsiden til planprogrammet
Hvordan skal Elverum utvikle seg?

Det kan du påvirke nå! Arbeidet med å lage ny byplan er i gang og vi vil ha dine innspill og meninger!

25. februar vedtok kommunestyret oppstart av planarbeidet med ny byplan og offentlig ettersyn av planprogrammet. Et planprogram er en plan for planen – altså en plan for hvordan man skal jobbe med byplanen.
Les mer «Hvordan vil DU at Elverum skal utvikle seg?»