Byplanen er på høring. Kom med dine innspill!

Hvordan legger man til rette for det gode liv i framtidens Elverum og hvordan skal vi bli en enda mer attraktiv by framover? Alle inviteres til å komme med innspill til byplanen. Her kan du lese mer om forslag til ny byplan.

Les mer «Byplanen er på høring. Kom med dine innspill!»