– Alternativ 2 er best for byutviklingen

Administrasjonen foreslår å legge to alternativer på høring i kommunedelplan for overordnet vegnett i Elverum.  Innstillingen er klar på at både alternativ 1 og 2 løser trafikkutfordringene, men alternativ 2 ansees likevel som den beste for byutviklingen og for tilrettelegging for gående og syklende.  Les mer «– Alternativ 2 er best for byutviklingen»

Innspill fra byseminar 30. mars

På byseminaret 30. mars ble deltagerne fordelt i grupper og bedt om å reflektere over følgende spørsmål:

«Hva er gruppas budskap til arbeidet med ferdigstillelsen av kommunedelplan-forslaget til vegvesenet, transportanalysen og det videre arbeidet med byplanen?»

Svarene vi fikk kan du se her. Les mer «Innspill fra byseminar 30. mars»

Rapport fra byseminar I

Den 11. januar ble det holdt byseminar om arbeidet med byplan og transport i Elverum. Over 100 engasjerte deltagere fra næringsliv, lag, foreninger og politikere fikk høre inspirerende foredrag om samarbeid og byutvikling. Det ble også presentert konkrete løsninger for planarbeidet som pågår. HER kan du lese rapporten fra dagen. Les mer «Rapport fra byseminar I»