– Alternativ 2 er best for byutviklingen

Administrasjonen foreslår å legge to alternativer på høring i kommunedelplan for overordnet vegnett i Elverum.  Innstillingen er klar på at både alternativ 1 og 2 løser trafikkutfordringene, men alternativ 2 ansees likevel som den beste for byutviklingen og for tilrettelegging for gående og syklende.  Les mer «– Alternativ 2 er best for byutviklingen»

Bli med på Sykle til jobben-aksjonen!

herFram med sykkelen: Elverum kommune spanderer nemlig deltakelse for alle som bor og jobber i Elverum til årets Sykle til jobben-aksjon! All trening teller med i regnskapet – og det vanker flotte premier. Vi ønsker også tilbakemelding på hvordan DU opplever sykkelvegene i byen. Les mer om hvordan du melder deg på her.
Les mer «Bli med på Sykle til jobben-aksjonen!»