Transportutredningen er i gang – spennende prosesser i vente

Valg av konsulenter –

Framtidsrettede transportløsninger for Elverum by er sentralt i byplanarbeidet. Vi har nå knyttet til oss konsulenter for å utarbeide et godt grunnlag for brede politiske debatter, der vi ser transport i sammenheng med byutviklingen. Les mer «Transportutredningen er i gang – spennende prosesser i vente»