Mulighetsstudie for ny bydel på Vestad

​Spennende planer for langsiktig utvikling presenteres i mulighetstudiet for Vestad. Les mer om hvordan den nye bydelen kan bli!

Sweco har utarbeidet en mulighetsstudie for Vestad som del av byplanarbeidet. Gjennom disse planene omformes Vestad til en urban bydel med en staselig Jernbanegate, Jernbanetorg og en grønn parkakse som knytter stasjonsområdet sammen med Glomma.

Planen inneholder et robust og fleksibelt vegsystem, som kan knyttes på hovedvegsystemet i de ulike fasene, både med dagens vegsystem og med framtidig ny rundkjøring ved Meierigata.

I år 2050 kan det bo 4000 nye beboere i de nye leilighetene i området, anslått til 1600 når hele området er utbygd.

Planene skal være tydelige, nyskapende, robuste og gjennomførbare, som er fire kvaliteter som indikerer et mulighetsstudie av god kvalitet, mener Sweco som har utarbeidet planene for kommunen.

Illustrasjon glomma
Slik kan det bli langs Glomma.

Politisk styringsgruppe har fått presentert planene og er opptatt av at det i den videre planprosessen blir en god dialog med grunneiere, mulig utbyggere og offentlige myndigheter. Mulighetsstudiet viser hvilke muligheter som ligger i området, men planene må være fleksible og vil måtte justeres noe før det endelige plankartet tegnes ut i 2018.

Politikerne i styringsgruppa mener det er sentralt å få rustet opp Jernbanegata, samt opparbeidet gang- og sykkelforbindelsene øst-vest med bru over Glomma og bru over jernbanen. Det må også legges til rette for tilstrekkelig med parkering for både de som bor, besøker området og de som skal reise kollektivt i framtida.

Mulighetsstudiet er et grunnlag for den videre dialogen med grunneiere, mulig utbyggere, offentlige myndigheter og andre interesserte. Etter tilbakemeldinger vil dette danne grunnlaget for kommunedelplanen som er planlagt utarbeidet i 2018. Har du spørsmål eller synspunkter, ta gjerne kontakt med enhet for arealplan i Elverum kommune.

Mulighetstudiet med illustrasjonshefte kan du lese her:
SWECO_Vestad_Illustrasjonshefte

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s